انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

Validate EPP code
I agree on terms and conditions

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود